Diagnostika chodidla

Pružná struktura chodidla podpírá váhu celého těla, přičemž stále umožňuje dynamický pohyb. Podle otisku chodidla můžeme určit jeho typ.

Nezáleží na tom, jaký máte typ chodidla, vložky footdisc® mohou redukovat riziko zranění tím, že povedou vaše chodidla k neutrální biomechanice.

Analýza

Typ chodidla - proč?

Určení klenby chodidla je důležité pro správní výběr vložky - poznejte svůj typ chodidla.

Vysoce vyklenuté chodidlo

 Neutrální chodidlo

Chodidlo s vysokou klenbou zanechává otisk s velice úzkou nebo přerušenou střední částí.

Často neohebné a proto méně schopné pohltit náraz. To má za následek vznik větších, potenciálně nebezpečných sil, kterým je chodidlo (a také kolena, kyčle a bedra) vystaveno.

Co se týče výbušného pohybu (sprint, tenis, atd.), je vysoce vyklenuté chodidlo dynamické.

Doporučují se odpružené boty s vhodnou vložkou dle měřící metody Footdiscu.

Chodidlo s mírně vysokou podélnou klenbou díky normální pronaci náraz zmírňuje.

Dokonale podpírá chodidlo během střední pozice a na konci cyklu kroku se z něj stává pevná páka usnadňující pohyb.

Tento typ chodidla nejlépe ochrání neutrálně strukturované boty s vhodnou vložkou dle měřící metody Footdiscu.

 Nízko vyklenuté chodidlo

 Ploché chodidlo

Očividný pokles nebo zhroucení podélné klenby se uvádí jako nadměrná pronace. Pokud je nadměrná pronace extrémní, vystavuje chodidlo a kloub zranění. 

Nízko vyklenuté chodidlo často špatně pohlcuje náraz a je pružné.

Boty určené pro kontrolu a stabilitu, které mají dobře vyztuženou mezipodešev s vhodnou vložkou dle měřící metody Footdiscu, pomáhají redukovat množství pohybu.

Klenba chodidla je zhroucená, do kontaktu se zemí přichází celá ploska chodidla.

U tohoto typu chodidla je obvyklá extrémní nadměrná pronace a náchylnost ke zraněním z přepětí.

Boty určené pro kontrolu a stabilitu se silným středním vyztužením s vhodnou vložkou dle měřící metody Footdiscu, omezí nadměrný pohyb.

Osa nohy - proč?

Funkce chodidel a kolen jsou kineticky propojené a mohou se jednotným způsobem vzájemně ovlivňovat. Pokud je navzájem propojíme, můžeme přesně předvídat dynamickou funkci chodidel a přesnost výběru boty nebo vložky se tak výrazně zvýší.

Zjištění typu chodidla a osy nohy může být využito k přesnému určení vložky, která je pro vás nevhodnější! Slabá funkce chodidla může poškodit kolenní kloub a naopak, slabá funkce kolene může být škodlivá pro chodidlo.

Nohy do „O" mohou vést k přetěžování středního kolene a bolestem.

Protože lýtko spojuje chodidlo a koleno, rotace chodidla způsobí rotaci kolenního kloubu a naopak.

Nohy do „X" mohou naopak vést laterálnímu přetěžování kolene a bolestem.

Mechanická osa nohy: síla je přenášena přímo ze středu kyčelního kloubu k hornímu kotníku.

       

Nohy do „O“

Nohy do „X“

K „vybočení" osy nohy dochází, pokud se koleno nalézá na vnější (laterální) straně normální osy nohy. Běžně se to označuje jako „nohy do O".V závislosti na typu chodidla to může způsobit další zatížení vnější části chodidla.

Osa nohy sleduje vnitřní (mediální) stranu normální osy nohy. Běžně se to označuje jako „nohy do X".V závislosti na typu chodidla to může způsobit další zatížení vnitřní části chodidla. Slabá funkce chodidla může poškodit kolenní kloub a naopak, slabá dynamická funkce kolene může být škodlivá pro chodidlo!

Nohy „normální“

 
Osa nohy se označuje jako normální, pokud koleno leží na imaginární přímce vedené z kyčle do chodidla.


Vložky do bot

Cushion

 

Support

 
 

Vysoce vyklenutá chodidla často slabě pohlcují rázy a přenášejí nárazové síly skrz chodidlo ke kolenům, kyčlím a zádům. Převážně supinují a jsou nepružné.

 

Středně vyklenutá chodidla jsou zpravidla dobře fungující; únava a dodatečná zátěž (např. běh) to však mohou často změnit a vystavit je tak zranění.

Stability

     
 

Chodidla s nízkou klenbou jsou pružná a mají nadměrnou pronaci. Kvůli této zvýšené pohyblivosti jsou takováto chodidla náchylná ke zraněním z přepětí.

více o "vložky do bot"